GIS dienstverlening op het gebied van vastgoed en grondzaken

Vastgoed en grondzaken

Renswoude assisteert haar opdrachtgevers bij het opstellen van onteigeningsdocumenten, onder andere in het kader van Ruimte voor de Rivier.
 
Conform de eisen uit de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeente, levert Renswoude het benodigde tekenwerk aan dat voor belanghebbenden ter inzage wordt gelegd.
 

Verder voert Renswoude, in de aanloop naar een administratieve onteigeningsprocedure of een administratieve procedure voor het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten, specifieke bestandsanalyses uit.
 
Daarnaast en bovendien onafhankelijke en solide dienstverlening ten aanzien van: