GIS dienstverlening op het gebied van vastgoed en grondzaken

DNR2005


Op al onze opdrachten is ˜De nieuwe Regeling 2005: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005™ van toepassing. Op verzoek sturen wij onze opdrachtgever een exemplaar van de DNR 2005 toe.

Renswoude verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden. Alle informatie, gegevens en knowhow welke bij de voorbereiding van of in het kader van een overeenkomst tussen Renswoude en anderen worden uitgewisseld of waarvan deze partijen kennis nemen, met inbegrip van producten, voorbereidend materiaal en bedrijfsgeheimen, zullen als vertrouwelijk worden behandeld.

Renswoude verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder toestemming van onze opdrachtgevers aan derden openbaar of bekend te maken, noch deze zelf gebruiken ten behoeve van een ander doel dan waartoe deze verkregen is.